Podmínky ankety “Lídr budoucnosti”

I. Základní ujednání

 1. Tento dokument stanoví základní podmínky ankety s názvem “Lídr budoucnosti” (dále jen “anketa”), tedy zejména základní podmínky toho, kdo může být do ankety nominován, jakým způsobem probíhá hlasování o výherci, jaké jsou podmínky pro výběr výherce ankety, jaké ocenění výherce ankety získá a jakým způsobem mu bude výhra v anketě předána.
 2. Pořadatelem ankety je Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o., IČO: 03508366, se sídlem: Hlavní 1539, Horní Jirčany, 252 42 Jesenice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 232396 (dále jen “pořadatel”).
 3. Kontaktní údaje pořadatele jsou:
  1. kontaktní email: nominace@c-level.cz
  2. kontaktní telefon: 737 256 200
 4. Anketa je součástí konference s názvem “Lídři budoucnosti”, kterou organizuje pořadatel, a která se koná dne 8. 10. 2024 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě v Praze.
 5. Účastí v anketě se kandidáti na výhru v anketě (dále jen “kandidáti”), osoby nominující kandidáty a osoby hlasující v anketě zavazují tyto podmínky dodržovat.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit. Každou změnu pořadatel uveřejní na internetových stránkách www.c-level.cz.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pořádání ankety zrušit či přerušit.
 8. Pořadatel je oprávněn rozhodovat veškeré sporné otázky ohledně konání ankety dle svého uvážení.
 9. Pořadatel je oprávněn v průběhu ankety kontaktovat kandidáty, osoby nominující kandidáty i osoby hlasující v anketě v záležitostech týkajících se ankety.

II. Podmínky účasti v anketě

 1. Nominovat lze do ankety pouze osoby, které splňují následující podmínky:
  1. jsou starší 18 let a jsou plně svéprávné,
  2. mají bydliště na území České republiky,
  3. jsou lídry (tzn. vůdčí a inspirativní  a osobností) v nejrůznějších oblastech.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z ankety kandidáty, o kterých zjistil, nebo o kterých má důvodné podezření, že nesplňují podmínky účasti v anketě nebo porušují tyto podmínky. Pořadatel je rovněž oprávněn z ankety vyřadit kandidáty, kteří se budou vůči pořadateli  chovat urážlivě nebo budou vůči němu jiným způsobem vystupovat v rozporu se zásadami slušného chování a dobrými mravy, nebo bude jinak poškozovat dobré jméno pořadatele.
 3. Nominovat kandidáta může kdokoli. Počet osob, které může jedna osoba nominovat, není omezen.
 4. Hlasovat může v anketě kdokoli, každá osoba může v anketě dát hlas pouze jednomu kandidátovi.

III. Termín a místo pořádání ankety

 1. Nominovat kandidáty je možné v období od 20.4 do 30.6.2024.
 2. Hlasování o výherci ankety probíhá v období 1.7. do 30.9.2024.
 3. Vyhodnocení ankety proběhne do 5.10. 2024.
 4. Nominace kandidátů a hlasování v anketě probíhá na internetové stránce: www.c-level.cz (dále jen “internetová stránka”).

III. Princip ankety

a) Nominování kandidáta

 1. Nominovat kandidáta je možné prostřednictvím vyplnění nominačního formuláře na internetové stránce. Podmínkou odeslání platné nominace je vyplnění všech požadovaných údajů ve formuláři, a následné potvrzení emailu odesílatele nominace.
 2. Po přijetí nominačního formuláře pořadatelem pořadatel zašle nominované osobě email, ve kterém jí informuje o tom, že byla v anketě nominována a požádá jí o souhlas se zařazením do ankety.
 3. Nominovaná osoba bude do ankety zařazena pouze v případě, že se zařazením do ankety bude výslovně souhlasit.  Podmínkou zařazení osoby mezi kandidáty v anketě je jejich nominování a zároveň výslovný souhlas nominovaného se zařazením do ankety a udělení souhlasu s těmito podmínkami ankety a zásadami zpracování osobních údajů zveřejněných pořadatelem.
 4. V případě, že ve formuláři nebyly uvedeny správné či úplné informace o kandidátovi, je kandidát oprávněn požadovat jejich opravu. 

b) Hlasování v anketě

 1. Pořadatel uveřejní seznam kandidátů na internetové stránce. U každého z kandidátů bude uvedeno jeho jméno, příjmení a název firmy.
 2. Hlasování pro kandidáta bude možné učinit kliknutím na tlačítko u jména kandidáta. Z každé emailové adresy lze hlasovat jen jednou.
 3. Počet hlasů udělený kandidátům není veřejně dostupný až do dne vyhlášení ankety.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo nezapočítat v hodnocení ankety ty hlasy, u kterých zjistil, nebo o kterých má důvodné podezření, že byly uděleny osobou, která v anketě hlasovala vícekrát. Pro vyloučení všech pochybností pořadatel uvádí, že jako platný se v anketě počítá první hlas, která osoba udělí některému kandidátovi v anketě.

IV. Vyhodnocení ankety a vyhlášení výherců

 1. Výherci ankety se stanou 3 kandidáti, kteří v průběhu hlasování získají nejvíce hlasů.
 2. Pořadatel vyhlásí výherce na internetové stránce a zároveň výherce kontaktuje prostřednictvím emailu.
 3. Každý z výherců získá vstup pro sebe zdarma na konferenci “Lídři budoucnosti” včetně slavnostního gala večera, která se koná dne 8. 10. 2024 v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě v Praze.
 4. Výhercům bude výhra předána tak, že na jejich emailové adresy budou zaslány vstupenky na konferenci uvedenou v odst. 3. tohoto článku podmínek a v průběhu konference převezmou ocenění Lídr budoucnosti.
 5. V případě, že výherce odmítne výhru přijmout, pořadatel nebude vybírat náhradního výherce. V případě odmítnutí přijetí výhry tato výhra propadá bez jakékoli náhrady.
 6. Na výhru v anketě nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat po pořadateli namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

V. Osobní údaje

 1. Zapojením kandidátů, osob nominujících kandidáty a hlasujících v anketě vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje výše uvedených osob v nezbytném rozsahu pro průběh ankety podle těchto podmínek. Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14.4.2024.

Nepropásněte svou možnost

Early bird ceny

Kupte si vstupenky za zvýhodněné ceny jen do 31. 5. 2024.

Koupit vstupenkuZavřít a pokračovat

Přikupte si za zvýhodněnou cenu

Exluzivně pro hosty konference.

Vyjednávejte podle FBI

17 848 

6 620 

Online trénink FBI vyjednavač doživotně + Pracovní sešit ke stažení + Skripta ke stažení, to vše za speciální zvýhodněnou cenu pouze pro účastníky konference

Online trénink od Radima Paříka, který Vás ve 14hod 53min a 18s vtáhne do světa vyjednávání a naučí Vás jak posunout Vaše vyjednávací dovednosti na jinou úroveň. Pro Vás za zvýhodněnou cenu. Přístupy do online tréninku Vám zašleme na email po zaplacení objednávky.

Přidat do košíku
Nepřidávat a přejít do košíku